แผงโซลาร์เซลล์ใช้ไปแล้ว 25 ปี แผงนั้นจะพัง

Placeholder image
ปัญหาของคน ไม่ใช่ปัญหาของเทคโนโลยี มีความเข้าใจผิดอย่างมากว่าแผงโซลาร์เซลล์ใช้ไปแล้ว 25 ปี แผงนั้นจะพัง แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ คุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์นิยมกำหนดด้วยมาตรฐาน STC ซึ่งเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของแผงที่ความเข้มแสง 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร แต่เมื่อใช้งานไปนานกว่า 25 ปี ประสิทธิภาพถึงจะลดลงต่ำกว่า 80% กล่าวคือไม่ใช่ว่าพ้น 25 ปีแล้วแผงจะพัง มันก็ใช้งานต่อได้เรื่อยๆ นั่นแหละ แค่จ่ายไฟน้อยลง การจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่เสื่อมคุณภาพ คือการถอดออกจาก Grid แล้วทดแทนด้วยแผงใหม่ ส่วนแผงเก่าก็เอาไปใช้ในระบบ Stand Alone ได้ ย้ำว่านี่คือแผงที่เสื่อมคุณภาพ ส่วนแผงที่ชำรุดเสียหายจนใช้งานไม่ได้ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด ซึ่งอาจนำไปสกัดเป็นแร่ใหม่ นำโลหะไปหลอมใหม่ หรือนำไปเป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้างก็ได้ เทคโนโลยีมันทำได้หมด แต่ประเทศไทยยังวนเวียนอยู่กับการวางทิ้ง เผา และฝังกลบ แล้วตราหน้าว่ามันเป็นขยะ

ที่มา: https://www.facebook.com/HeyhaPrasawit/photos/a.1536250256602920/2747573872137213/?type=3&theater

ผู้แจ้ง: วิทย์นอกห้อง

วิทย์นอกห้อง โซลาร์เซล รีไซเคิล