"ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่ ... ตรวจสอบปอดด้วยตัวเอง ไม่ได้นะครับ"

Placeholder image
"ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่ ... ตรวจสอบปอดด้วยตัวเอง ไม่ได้นะครับ" มีการแชร์กันแปลกๆ อีกแล้วว่า "เราสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้ว่า ปอดติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ ด้วยการหายใจลึกๆ กั้นหายใจ แล้วดูว่ามีอาการไอ แน่นหน้าอก หรือไม่ ? ถ้าไม่มี แสดงว่าไม่ติดเชื้อ" ไม่จริงนะครับ !! ไม่ได้มีคำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ ให้ใช้วิธีหายใจเพื่อเช็คการติดเชื้อไวรัสด้วยตัวเองแบบนั้น จริงๆ แล้ว การวินิจฉัยว่า ปอดของเรามีการอักเสบจากการติดเชื้อโรคหรือไม่นั้น แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการฟังเสียงปอด ว่ามีความผิดปกติในการหายใจหรือไม่ ร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอด ว่าพบฝ้าขาวผิดปกติหรือเปล่า ส่วนลักษณะอาการพื้นฐาน ของปอดอักเสบติดเชื้อ ที่พบได้บ่อยได้แก่ มีไข้ ไอ มีเสมหะ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และ เจ็บเสียดบริเวณหน้าอกเวลาหายใจเข้า แต่ยังไงก็ต้องพึ่งแพทย์ในการวินิจฉัยโรคนะครับ ข้อมูลจาก https://www.caf.co.th/article/pneumoniacoronavirus.html ภาพประกอบ จาก https://www.the-sun.com/news/356077/coronavirus-symptoms-the-5-early-warning-signs-to-watch-out-for/

ที่มา: https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/photos/a.281457299003997/817042138778841/?type=3&theater, https://www.caf.co.th/article/pneumoniacoronavirus.html

ผู้แจ้ง: kenshero

ไวรัสโคโรน่า