กรมสรรพากรแจ้งเตือน อย่าหลงเชื่อ ไม่มีการส่งอีเมลให้ประชาชน

Placeholder image
กรมสรรพากรแจ้งเตือน อย่าหลงเชื่อ ไม่มีการส่งอีเมลให้ประชาชน ผู้เสียภาษี ดำเนินการตามข้อความในอีเมล ใด ๆ ทั้งสิ้น #อย่าหลงเชื่อ #อีเมลปลอม #สรรพากรแจ้งเตือน

ที่มา: https://www.facebook.com/TheRevenueDepartment/photos/a.195554743806681/3212871332074992/?type=3&theater

ผู้แจ้ง: กรมสรรพากร : The Revenue Department

กรมสรรพากร ภาษี