ธนาคารน้ำใต้ดิน

Placeholder image
ตอนนี้เพจ Nuture Toon ถูกแฮ็ก และคนแฮ็กได้โปรโมท "ธนาคารน้ำใต้ดิน" ซึ่งใส่ขยะพลาสติก (รวมถึงยางรถยนต์) ลงไปในดิน ซึ่งจะทำให้เกิดการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งและไมโครพลาสติกในดินกับน้ำใต้ดิน และในต่างประเทศออกกฎหมายห้ามด้วยซ้ำ

ที่มา: https://www.facebook.com/HeyhaPrasawit/photos/a.1536250256602920/2628548310706437/?type=3&theater

ผู้แจ้ง: วิทย์นอกห้อง

ธนาคารน้ำใต้ดิน